Nhiều dự án “tỷ đô”
Theo ông Đỗ Nhất Hoàng- Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư): Có rất nhiều nguyên nhân khiến FDI năm 2017 tăng mạnh so với năm 2016 và vượt xa dự báo trước đó của các chuyên gia kinh tế là thu hút khoảng 30 tỷ USD. Theo đó, ngoài nguyên nhân môi trường kinh doanh tại Việt Nam đã được cải thiện, thì Việt Nam vẫn được đánh giá là quốc gia có những lợi thế nhất định trong thu hút đầu tư như chính trị ổn định, dân số đông, số người trong độ tuổi lao động lớn…
Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết: Xuất khẩu của khu vực FDI trong năm 2017 (kể cả dầu thô) đạt 155,24 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ 2016 và chiếm 72,6% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 152,34 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ 2016, chiếm 71,2% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Nhập khẩu đạt 126,44 tỷ USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ 2016, chiếm gần 59,9% kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Tính chung, khu vực FDI năm 2017 xuất siêu 28,8 tỷ USD (kể cả dầu thô)
Bên cạnh những lợi thế trên, các chuyên gia kinh tế cho tằng, thu hút FDI trong năm 2017 tăng mạnh là bởi thu hút được rất nhiều dự án “tỷ đô”. Điển hình như dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, tổng vốn đầu tư 2,79 tỷ USD do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Thanh Hóa với mục tiêu thiết kế, xây dựng, vận hành và chuyển giao một nhà máy nhiệt điện đốt than, công suất thuần 1.200 MW; Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1, tổng vốn đầu tư đăng ký 2,58 tỷ USD co nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Khánh Hòa với mục tiêu thiết kế, xây dựng, vận hành và chuyển giao nhà máy nhiệt điện đốt than công suất tinh 1.320 MW; Dự án Sámusng Display Việt Nam điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 2,5 tỷ USD tại Bắc Ninh; Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1, tổng vốn đầu tư 2,07 tỷ USD do nhà đầu tư Singapore đầu tư với mục tiêu thiết kế, xây dựng vận hành và chuyển giao một nhà máy nhiệt điện đốt than, công suất thuần khoảng 1.109,4 MW…
Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm ưu thế
Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành, lĩnh vực của Việt Nam trong năm 2017, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm nhất với 15,87 tỷ USD, chiếm 44,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư là 8,37 tỷ USD, chiếm 23,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,05 tỷ USD, chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, lũy kế đến nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư 186,1 tỷ USD vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm 58,4% tổng vốn FDI vào Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế nhận định, FDI đầu tư mạnh vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo một phần là do Việt Nam có nguồn lao động dồi dào, so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, lao động Việt Nam được đánh giá rẻ hơn. Bên cạnh đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo cũng là lĩnh vực Chính phủ Việt Nam đang rất quan tâm, ưu tiên thu hút đầu tư, nhằm đạt mục tiêu công nghiệp hóa vào năm 2020.
Nhật Bản dẫn đầu
Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, có 115 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam trong năm 2017, trong đó, Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đăng ký 9,11 tỷ USD, chiếm 25,4% tổng vốn FDI vào Việt Nam; Hàn Quốc đứng vị trí thứ 2 với tổng vốn đăng ký 8,49 tỷ USD,chiếm 23,7% tổng vốn đầu tư và Singapore đứng thứ 3 với tổng vốn đăng ký 3,17 tỷ USD, chiếm 5,3% tổng vốn đầu tư.
Năm 2017, FDI đã đầu tư vào 59/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam trong đó, TP hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu với tổng vốn đăng ký 6,5 tỷ USD, chiếm 18,1% tổng vốn đầu tư; Bắc Ninh đứng thứ hai với 3,4 tỷ USD, chiếm 9,5% tổng vốn đầu tư, Thanh Hóa đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư thu hút 3,17 tỷ USD, chiếm 8,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.
Nguồn: Nguyễn Hòa/Báo Công Thương điện tử