Mặc dù năng suất thu hoạch lúa tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng do diện tích gieo cấy giảm nên sản lượng lúa ước tính năm nay sẽ giảm.
Vụ lúa mùa năm 2019 cả nước gieo cấy được 1.621,9 nghìn ha, bằng 96,4% vụ mùa năm trước, trong đó:
+ các địa phương phía Bắc đạt 1.075,9 nghìn ha, bằng 97,4% (giảm 28,3 nghìn ha);
+ các địa phương phía Nam đạt 546 nghìn ha, bằng 94,3% (giảm 33,1 nghìn ha).
Diện tích gieo cấy lúa vụ mùa năm nay giảm do các địa phương phía Bắc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, thiếu lao động nông nghiệp và do ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng kéo dài làm thiếu nước tưới; ở phía Nam, thời tiết nắng nóng gây khô hạn ở một số địa phương, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ từ lúa mùa sang lúa đông xuân tại Cà Mau, đất nhiễm mặn là những nguyên nhân chính làm giảm diện tích lúa mùa chung toàn miền.
Tiến độ thu hoạch lúa mùa năm 2019 nhanh hơn cùng kỳ năm trước do được gieo trồng sớm. Tính đến 15/10, cả nước thu hoạch được 888,7 nghìn ha, chiếm 54,8% diện tích gieo cấy và bằng 101,7% cùng kỳ năm trước. Trong đó các địa phương phía Bắc thu hoạch được 711,1 nghìn ha, chiếm 66,1% diện tích gieo cấy và bằng 101,2%; các địa phương phía Nam thu hoạch được 177,6 nghìn ha, chiếm 32,5% diện tích gieo cấy và bằng 103,7%. Mặc dù thời tiết trong vụ nắng nóng hơn so với trung bình nhiều năm nhưng do có mưa xen kẽ nên nguồn nước được bảo đảm, nông dân tích cực chăm bón, lúa sinh trưởng và phát triển tốt, đồng thời các địa phương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sử dụng giống lúa chất lượng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kịp thời phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng nên ước tính năng suất lúa mùa năm nay đạt 49,9 tạ/ha, tăng 0,8 tạ/ha so với năm trước. Tuy nhiên, do diện tích gieo trồng giảm nên sản lượng lúa mùa năm nay ước tính đạt 8,09 triệu tấn, giảm 176,6 nghìn tấn so với vụ mùa trước.
Cùng với chăm sóc và thu hoạch lúa mùa, các địa phương trên cả nước đã cơ bản kết thúc sản xuất lúa hè thu với diện tích gieo trồng đạt 2.009,3 nghìn ha, giảm 43,7 nghìn ha so với vụ hè thu năm 2018 (1), trong đó một số địa phương có diện tích lúa hè thu giảm nhiều: Kiên Giang giảm 14,4 nghìn ha do chuyển đổi cơ cấu mùa vụ từ hè thu sang vụ thu đông; Tiền Giang giảm 11,9 nghìn ha; Bình Thuận giảm 4,7 nghìn ha; Đồng Tháp giảm 2,3 nghìn ha. Tính đến giữa tháng Mười, cả nước đã thu hoạch được 2.004,2 nghìn ha lúa hè thu, bằng 97,6% vụ hè thu năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch 1.565,7 nghìn ha, bằng 97,6%.
Theo báo cáo của các địa phương, năng suất lúa hè thu cả nước năm nay ước tính đạt 54,8 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha so với vụ hè thu trước nhưng do diện tích gieo cấy giảm nên sản lượng chung toàn vụ hè thu năm 2019 đạt 11,01 triệu tấn, giảm 197 nghìn tấn, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 8,7 triệu tấn, giảm 96,6 nghìn tấn.
Tính đến 15/10, vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 713,2 nghìn ha lúa thu đông, bằng 98% cùng kỳ năm trước. Tiến độ sản xuất vụ lúa thu đông năm nay chậm hơn cùng kỳ năm trước do một số địa phương dừng sản xuất để xả lũ tạo phù sa cho đất, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng. Đến nay, toàn vùng đã thu hoạch 277,1 nghìn ha, chiếm 38,9% diện tích gieo cấy và bằng 113% cùng kỳ năm trước; năng suất ước tính đạt 54,4 tạ/hạ, tăng 0,2 tạ/ha. Diện tích lúa còn lại hiện nay chủ yếu ở giai đoạn chắc xanh đến chín, sinh trưởng và phát triển khá tốt.
Tính đến thời điểm 15/10/2019, cả nước gieo trồng được 74,9 nghìn ha ngô, bằng 101,6% cùng kỳ năm trước; 11,8 nghìn ha khoai lang, bằng 99,2%; 4,4 nghìn ha đậu tương, bằng 91,7%; 7,3 nghìn ha lạc, bằng 101,4%; 80,4 nghìn ha rau, đậu, bằng 103,9%.
Tình hình sản xuất nông nghiệp tính đến ngày 15/10/2019

Nguồn: VITIC