Tính đến ngày 15/8, cả nước đã gieo cấy được 1.349,4 nghìn ha lúa mùa, bằng 99,8% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đã cơ bản kết thúc gieo cấy với diện tích đạt 1.128 nghìn ha, bằng 100,1%; các địa phương phía Nam đạt 221,4 nghìn ha, bằng 98,4%. Vụ mùa năm nay các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng do mưa lớn xảy ra trên diện rộng hồi cuối tháng Bảy, đầu tháng Tám với 387 ha lúa bị mất trắng và 6,8 nghìn ha diện tích lúa phải gieo cấy lại.
Diện tích gieo cấy lúa hè thu của cả nước năm nay ước tính đạt 2.105,2 nghìn ha, tương đương cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực duyên hải miền Trung đạt 183,4 nghìn ha, tăng 16,6 nghìn ha. Riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích gieo cấy lúa hè thu tiếp tục bị suy giảm, toàn vùng đạt 1.651,5 nghìn ha, giảm hơn 23 nghìn ha so với cùng kỳ năm 2016[1]. Tính đến trung tuần tháng Tám, cả nước thu hoạch được 1.056,9 nghìn ha lúa hè thu, bằng 111,1% cùng kỳ năm trước, trong đó tập trung chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 947,6 nghìn ha, bằng 104,2% cùng kỳ năm 2016. Diện tích lúa hè thu còn lại dự tính cuối tháng Tám sẽ thu hoạch xong toàn bộ. Theo báo cáo của các địa phương, năng suất lúa hè thu trên diện tích đã thu hoạch đạt khoảng 54,9-55,4 tạ/ha, tăng 1-1,5 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 55-55,6 tạ/ha, tăng 1,2-1,8 tạ/ha.
Đến giữa tháng Tám, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã gieo cấy được 464,8 nghìn ha lúa thu đông, bằng 96,6% cùng kỳ năm trước, trong đó hầu hết các địa phương diện tích gieo cấy giảm do ảnh hưởng của hiện tượng lũ về sớm và dâng cao (An Giang giảm 33 nghìn ha; Đồng Tháp giảm 13,6 nghìn ha); riêng Tiền Giang diện tích gieo cấy tăng 30,7 nghìn ha.
Gieo trồng hoa màu đạt thấp hơn cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của mưa bão, ngập úng trên diện rộng. Tính đến ngày 15/8, các địa phương trên cả nước đã gieo trồng được 914,1 nghìn ha ngô, bằng 96,3% cùng kỳ năm trước; 66,2 nghìn ha đậu tương, bằng 88,1%; 173 nghìn ha lạc, bằng 97,5%; 854,9 nghìn ha rau, đậu, bằng 94,4%; riêng khoai lang đạt 101,7 nghìn ha, bằng 101,4%.
Chăn nuôi trâu, bò và gia cầm nhìn chung ổn định, chăn nuôi lợn cầm chừng do giá thịt vẫn ở mức thấp. Đàn trâu của cả nước trong tháng ước tính giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò tăng 2,8%; đàn lợn giảm 4%; đàn gia cầm tăng 5,1%. Tính đến thời điểm 27/8/2017, cả nước không còn dịch cúm gia cầm và dịch tai xanh trên lợn; dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày còn ở Gia Lai và Đắk Lắk.

Nguồn: Tổng cục Thống kê