Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 5/2019 ước tính đạt 409,6 nghìn tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 301,4 nghìn tấn, tăng 6,8%; tôm đạt 71,2 nghìn tấn, tăng 9,5%. Nuôi cá tra không gặp thuận lợi do giá cá tra nguyên liệu có xu hướng giảm, sản lượng cá tra xuất khẩu vào các thị trường chính như Mỹ, Trung Quốc giảm, tuy nhiên xuất khẩu sang thị trường EU và ASEAN lại gia tăng. Sản lượng cá tra tháng Năm ước tính đạt 126,5 nghìn tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Đồng Tháp đạt 33,9 nghìn tấn, tăng 4,9%; An Giang đạt 33,4 nghìn tấn, tăng 24,6%; Bến Tre đạt 17,5 nghìn tấn, tăng 20%; Cần Thơ đạt 17,5 nghìn tấn, tăng 7,4%. Nuôi tôm đang bắt đầu vào mùa thu hoạch chính. Sản lượng tôm sú tháng Năm ước tính đạt 27,9 nghìn tấn, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2018; sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 38,4 nghìn tấn, tăng 12,9%.
Sản lượng thủy sản khai thác tháng 5/2019 ước tính đạt 354,5 nghìn tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 277,6 nghìn tấn, tăng 5,5%; tôm đạt 11,3 nghìn tấn, giảm 3,4%; thủy sản khác đạt 65,6 nghìn tấn, tăng 7,7%. Thời tiết trong tháng tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác biển. Sản lượng thủy sản khai thác biển tháng Năm đạt 339,5 nghìn tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 5 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản ước tính đạt 3.004,5 nghìn tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 1.496,7 nghìn tấn, tăng 7%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 1.507,8 nghìn tấn, tăng 5,4% (sản lượng khai thác biển đạt 1.441,3 nghìn tấn, tăng 5,5%).
Theo Bộ NN&PTNT, tháng 5/2019, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thuỷ sản ước đạt 3,62 tỷ USD. Lũy kế 5 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt gần 16,1 tỷ USD, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2018.
Mặt hàng thủy sản ước đạt 3,15 tỷ USD, giảm nhẹ so với cùng kỳ; trong đó cá tra ước đạt 795 triệu USD tương đương cùng kỳ, tôm các loại ước đạt 1,1 tỷ USD.
Thủy sản tiếp tục tăng sản lượng, đạt bằng hoặc vượt mức tăng trưởng năm 2018 (6,5%), trong đó tăng sản lượng nuôi trồng lên trên 7%, đặc biệt là tôm nước lợ và cá tra.
Nguồn:Tổng cục Thống kê

Nguồn: Vinanet