Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê và đánh giá của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng, nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh quý II/2019 khả quan hơn so với quý 1/2019 với 63,6% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn so với quý 1/2019; 36,4% doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn.
Dự báo quý 3/2019 so với quý 2/2019, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng vẫn tương đối ổn định với 63,6% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn; 36,4% doanh nghiệp nhận định khó khăn hơn.
Chỉ số cân bằng (chỉ số cân bằng về xu hướng sản xuất kinh doanh thể hiện số phần trăm doanh nghiệp dự báo xu hướng sản xuất thuận lợi hơn trừ đi số phần trăm doanh nghiệp dự báo xu hướng sản xuất khó khăn hơn).
Về xu hướng sản xuất kinh doanh quý 2/2019 so với quý 1/2019 là -12,3% (24,1% doanh nghiệp nhận định thuận lợi hơn và 36,4% doanh nghiệp nhận định khó khăn hơn). Chỉ số cân bằng quý 3/2019 so với quý II/2019 là -13,7% (22,7% doanh nghiệp dự báo thuận lợi hơn và 36,4% doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn).
Chỉ số cân bằng về tình hình sản xuất kinh doanh ngành xây dựng

Chỉ số cân bằng về xu hướng sử dụng các yếu tố đầu vào

Chỉ số cân bằng về xu hướng sử dụng các yếu tố đầu bao gồm: tổng chi phí, chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công và quy mô lao động của các doanh nghiệp xây dựng. Chỉ số cân bằng về chi phí của các doanh nghiệp xây dựng ở các quý thường có xu hướng giống nhau, cùng tăng hoặc cùng giảm. Chỉ số cân bằng về xu hướng sử dụng tổng chi phí (Chỉ số cân bằng về xu hướng sử dụng tổng chi phí thể hiện số phần trăm doanh nghiệp dự báo tăng trừ đi số phần trăm doanh nghiệp dự báo giảm) quý 2/2019 so với quý 1/2019 là 33,1% (49,6% doanh nghiệp đánh giá tăng và 16,5% doanh nghiệp đánh giá giảm). Chỉ số cân bằng tổng chi phí quý 3/2019 so với quý 2/2019 có xu hướng tăng với 36,0% (51,3% doanh nghiệp dự báo tăng và 15,3% doanh nghiệp dự báo giảm). Chỉ số cân bằng của các chi phí thành phần như: chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công quý 3/2019 so với quý 2/2019 cũng có xu hướng tăng tương tự như tổng chi phí.
Chỉ số cân bằng về tăng và giảm quy mô lao động quý 2/2019 so với quý 1/2019 là 5,5% (25,5% doanh nghiệp nhận định tăng và 20,1% doanh nghiệp nhận định giảm). Chỉ số cân bằng về nhu cầu sử dụng lao động quý 3/2019 có xu hướng giảm so với quý 2/2019 với 5,1% (23,6% doanh nghiệp dự báo tăng và 18,5% doanh nghiệp dự báo giảm).
Các doanh nghiệp xây dựng nhận định tình hình sản xuất kinh doanh quý 3/2019 vẫn còn nhiều khó khăn, để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các quý tiếp theo, cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng đưa ra một số kiến nghị:
(1) Về chính sách và các thủ tục hành chính:
- Rút ngắn thời gian thanh tra, kiểm tra, giảm thiểu các thủ thục hành chính không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp.
- Giảm thiểu các báo cáo hàng tháng, quý đối với doanh nghiệp. Điều chỉnh và thay các biểu mẫu báo cáo giấy bằng các phần mềm kê khai trực tuyến.
- Công khai sớm thông tin và thủ tục đấu thầu đối với các công trình, dự án sử dụng vốn nhà nước để các doanh nghiệp vừa và nhỏ có điều kiện tiếp cận thông tin sớm hơn.
- Bổ sung vốn kịp thời cho các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, đẩy nhanh thủ tục giải ngân đối với công trình đã hoàn thành, tránh tình trạng nợ đọng thanh toán cho các công trình kéo dài làm ảnh hưởng đến quá trình quay vòng vốn của doanh nghiệp.
(2) Tiếp cận vốn phục vụ sản xuất kinh doanh: Giảm thủ tục vay vốn, thời gian thẩm định, giảm lãi luất và tăng hạn mức cho vay tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn để thi công công trình.
(3) Về giá nguyên, vật liệu đầu vào: Có chính sách kiểm soát và bình ổn lại giá các loại vật liệu phục vụ cho hoạt động xây dựng trên thị trường.
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Nguồn: Vinanet