Tân Hoa Xã ngày 3/6 dẫn phát biểu của Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC), Trần Vũ Lộ (Chen Yulu) tại Diễn đàn Tài chính Toàn cầu Thanh Hoa - Ngũ Đạo Khẩu khẳng định chính sách tiền tệ của nước này sẽ “không thắt chặt nhưng cũng không thả lỏng” nhằm đảm bảo ổn định thanh khoản.
 Ông Trần Vũ Lộ nhấn mạnh sự phát triển của lĩnh vực tài chính cần phải phục vụ đông đảo người dân thay vì một nhóm người, đồng thời khuyến cáo các doanh nghiệp Trung Quốc không nên tập trung đầu tư một cách mù quáng vào lĩnh vực này.
 Theo Phó Thống đốc PBOC, sự phát triển hết sức nhanh chóng của công nghệ tài chính đã và đang đặt ra yêu cầu ngày một cao hơn đối với công tác xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính, trong đó có hệ thống thanh toán, kiểm tra tín dụng và thống kê tài chính, do đó Trung Quốc cần phải đặc biệt chú trọng đến công tác này.
 Trong thời gian tới, PBOC sẽ thiết lập các quy định liên quan nhằm tăng cường an ninh tài chính quốc gia.
Nguồn: bnews.vn