Trong báo cáo về hoạt động triển khai chính sách tiền tệ trong quý 3/2017, PBoC đã liệt kê ba nhiệm vụ lớn gồm phục vụ nền kinh tế thực, ngăn chặn các nguy cơ và thúc đẩy cải cách tài chính.
PBoC khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng và trung tính, đồng thời cải thiện khả năng phối hợp với các chính sách liên quan khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc cải cách cơ cấu nguồn cung. PBoC cũng nhấn mạnh tới các hoạt động giám sát tài chính, coi đó là biện pháp quan trọng nhằm ngăn chặn những nguy cơ mang tính hệ thống.
Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ tiếp tục cải thiện khung pháp lý của chính sách tiền tệ và chính sách an toàn vĩ mô, đi sâu cải cách lãi suất và thị trường ngoại hối; nỗ lực đảm bảo tính thanh khoản liên ngân hàng ổn định và thúc đẩy phổ cập tài chính.
Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng gần 6,9% trong các tháng 1-9/2017, nhờ sự hồi phục trong lĩnh vực chế tạo và công nghiệp, khi Chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh chi tiêu phát triển hạ tầng, thị trường bất động sản “khỏe mạnh” và xuất khẩu bất ngờ tăng.

Nguồn: Vietnamplus.vn