Theo khảo sát lúc 11h tại 8 ngân hàng lớn, Vietinbank tăng nhiều nhất, tăng 148 VND/EUR cả giá mua và giá bán, lên mức 27.074 - 28.099 VND/EUR.
Vietcombank tăng 83,60 VND/EUR giá mua và tăng 87,86 VND/EUR giá bán, lên mức 26.683,78 - 28.044,69 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu tăng 85 VND/EUR giá mua và tăng 87 VND/EUR giá bán, lên mức 27.081 - 27.555 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á tăng 100 VND/EUR giá mua và tăng VND/EUR giá bán, lên mức 27.080 - 27.560 VND/EUR.
Techcombank tăng 113 VND/EUR giá mua và tăng 114 VND/EUR giá bán, lên mức 26.883 - 28.095 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc Tế tăng 99 VND/EUR giá mua và tăng 102 VND/EUR giá bán, lên mức 27.095 - 27.618 VND/EUR.
Sacombank tăng 90 VND/EUR giá mua và tăng 92 VND/EUR giá bán, lên mức 27.180 - 27.589 VND/EUR.
BIDV tăng 93 VND/EUR giá mua và tăng 99 VND/EUR giá bán, lên mức 26.925 - 28.006 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.683,78 - 27.180 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.555 - 28.099 VND/EUR. Trong đó, Ngân hàng Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 27.180 VND/EUR; Á Châu có giá bán thấp nhất 27.555 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, giá Euro được mua - bán ở mức 27.350 – 27.450 VND/EUR, tăng 50 đồng cả giá mua và giá bán so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h30 giao dịch ở mức 1,1823 USD/EUR, tăng 0,17% so với hôm qua.
Tỷ giá Euro ngày 10/9/2020
ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

26.683,78(+83,60)

26.953,31(+84,44)

28.044,69(+87,86)

Ngân hàng Á Châu (ACB)

27.081(+85)

27.190(+85)

27.555(+87)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

27.080(+100)

27.190(+100)

27.560(+100)

Techcombank (Techcombank)

26.883(+113)

27.093(+115)

28.095(+114)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

27.095(+99)

27.204(+100)

27.618(+102)

Sacombank (Sacombank)

27.180(+90)

27.280(+90)

27.589(+92)

Vietinbank (Vietinbank)

27.074(+148)

27.089(+148)

28.099(+148)

BIDV (BIDV)

26.925(+93)

26.998(+94)

28.006(+99)

Nguồn: VITIC