Ngân hàng Vietcombank (VCB) giảm 74,5 VND/EUR giá mua và giảm 78,5 VND/EUR giá bán, xuống mức 27,738001 – 28,101.68 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu (ACB) giảm 69 VND/EUR giá mua và giảm 70 VND/EUR giá bán, còn mức 27.136 - 27.611 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á (DAB) giảm 110 VND/EUR cả hai chiều mua vào - bán ra, còn mức 27.150 - 27.630 VND/EUR.
Ngân hàng Techcombank (Tecchcombank) giảm 134 VND/EUR giá mua và giảm 133 VND/EUR giá bán, còn mức 26.916 - 28.129 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) ) giảm 128 VND/EUR giá mua và giảm 131VND/EUR giá bán, còn mức 27.147 - 27.658 VND/EUR.
Ngân hàng Sacombank (Sacombank) giảm 65 VND/EUR giá mua và giảm 116 VND/EUR giá bán, còn mức 27.235 - 27.616 VND/EUR.
Ngân hàng Vietinbank (Vietinbank) giảm 97 VND/EUR giá mua và giảm 97 VND/EUR giá bán, còn mức 27.132 - 28.157 VND/EUR.
Ngân hàng BIDV (BIDV) giảm 128 VND/EUR giá mua và giảm 130 VND/EUR giá bán, xuống mức 26.984 - 28.068 VND/EUR.
  1. Tỷ giá Euro ngày 14/9/2020
  2. ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.738,01 - 27.235 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.630 - 28.157 VND/EUR. Trong đó, Đông Á là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 27.150 VND/EUR; Á Châu là ngân hàng có giá bán thấp nhất 27.611 VND/EUR.

Trên thị trường tự do, giá euro đồng loạt giảm 50 đồng cả hai chiều mua vào - bán ra, xuống mức  27.400 - 27.500 VND/EUR.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 11h30 giao dịch ở mức 1,1848 USD/EUR, tăng 0,01% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (16/9/2020).

Nguồn: VITIC