Theo khảo sát lúc 10h30 tại 9 ngân hàng lớn, ngân hàng Quốc Tế tăng mạnh nhất, tăng 176 VND/EUR giá mua và tăng 179 VND/EUR giá bán, lên mức 26.021 - 26.522 VND/EUR.
Vietcombank tăng 139,72 VND/EUR giá mua và tăng 146,82 VND/EUR giá bán, lên mức 25.631,85 - 26.939,06 VND/EUR.
Ngân Hàng Á Châu (ACB) tăng 110 VND/EUR giá mua và tăng 112 VND/EUR giá bán, lên mức 25.993 - 26.448 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á tăng 70 VND/EUR cả giá mua và giá bán, lên mức 25.990 - 26.450 VND/EUR.
Techcombank tăng 64 VND/EUR giá mua và tăng 65 VND/EUR giá bán, lên mức 25.778 -26.976 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) tăng 176 VND/EUR giá mua và tăng 179 VND/EUR giá bán, lên mức 26.021 - 26.522 VND/EUR.
Sacombank tăng 55 VND/EUR giá mua và tăng 63 VND/EUR giá bán, lên mức 26.087 - 26.497 VND/EUR.
Vietinbank tăng 77 VND/EUR cả giá mua và giá bán, lên mức 25.956 - 26.911 VND/EUR.
BIDV tăng 48 VND/EUR giá mua và tăng 49 VND/EUR giá bán, lên mức 25.857 - 26.895 VND/EUR.
Riêng VPBank giữ nguyên giá mua bán của ngày hôm qua, ở mức 25.681 - 26.541 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.631,85 – 26.087 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.448 – 26.976 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 26.087 VND/EUR; Á Châu có giá bán thấp nhất 26.448 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, đồng euro được mua - bán ở mức 26.230 - 26.330 VND/EUR, tăng 150 đồng cả 2 chiều mua bán so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,1316 USD/EUR, tăng 0,07% so với hôm qua.
Tỷ giá Euro ngày 24/6/2020
ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

25.631,85(+139,72)

25.890,76(+141,13)

26.939,06(+146,82)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

25.993(+110)

26.098(+111)

26.448(+112)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

25.990(+70)

26.090(+70)

26.450(+70)

Techcombank (Techcombank)

25.778(+64)

25.973(+64)

26.976(+65)

VPBank (VPBank)

25.681

25.858

26.541

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

26.021(+176)

26.126(+177)

26.522(+179)

Sacombank (Sacombank)

26.087(+55)

26.187(+55)

26.497(+63)

Vietinbank (Vietinbank)

25.956(+77)

25.981(+77)

26.911(+77)

BIDV (BIDV)

25.857(+48)

25.927(+48)

26.895(+49)

Nguồn: VITIC