Theo khảo sát lúc 11h tại 6 ngân hàng lớn, chỉ có duy nhất 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua bán của ngày hôm qua, còn lại các ngân hàng khác đều sụt giảm cả 2 chiều mua bán
Ngân hàng Á Châu giảm nhiều nhất, giảm 145 VND/EUR giá mua và giảm 147 VND/EUR giá bán, về mức 24,948 – 25,345 VND/EUR.
Vietcombank giảm 131,05 VND/EUR giá mua và giảm 137,72 VND/EUR giá bán, về mức 24,533.30 – 25,784.39 VND/EUR.
Ngân hàng VIB giảm 116 VND/EUR giá mua và giảm 119 VND/EUR giá bán, về mức 24,897 –25,428 VND/EUR.
Ngân hàng BIDV giảm 98 VND/EUR giá mua và giảm 108 VND/EUR giá bán, về mức 24,976 – 25,799 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á giảm 60 VND/EUR giá mua và giảm 50 VND/EUR giá bán, về mức 24,930 – 25,350 VND/EUR.
Sacombank giảm 46 VND/EUR giá mua và giảm 45 VND/EUR giá bán, về mức 24,973 – 25,378 VND/EUR.
Vietinbank giảm 45 VND/EUR cả giá mua và giá bán, về mức 24,861 – 25,816 VND/EUR.
Riêng VPBank giữ nguyên giá mua bán của ngày hôm trước ở mức 24,915 - 25,770 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 24,533.30 – 24,976 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25,345 – 25,816 VND/EUR. Trong đó, BIDV là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 24,976 VND/EUR, ngân hàng Á Châu có giá bán thấp nhất 25,345 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, đồng Euro được mua - bán ở mức 25.180 – 25.250 VND/EUR, giá mua giảm 160 đồng, giá bán giảm 130 đồng so với hôm qua.

Tỷ giá Euro ngày 12/5/2020

ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

24.533,30(-131,05)

24.781,11(-132,37)

25.784,39(-137,72)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

24.948(-145)

25.011(-145)

25.345(-147)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

24.930(-60)

25.000(-70)

25.350(-50)

VPBank (VPBank)

24.915

25.087

25.770

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

24.897(-116)

24.997(-116)

25.428(-119)

Sacombank (Sacombank)

24.973(-46)

25.073(-46)

25.378(-45)

Vietinbank (Vietinbank)

24.861(-45)

24.886(-45)

25.816(-45)

BIDV (BIDV)

24.976(-98)

25.044(-98)

25.799(-108)

 

Nguồn: VITIC