Tỷ giá EUR cập nhật lúc 10:49 15/12/2020  có 3 ngân hàng tăng giá, 2 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá.
Trong đó mua vào cao nhất là Ngân hàng Đông Á với giá là 27,790.00 VNĐ/EUR ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Đông Á 28,280.00 VNĐ/EUR.

Trên thị trường tự do, khảo sát lúc 10h00, đồng euro cũng đồng loạt tăng 70 đồng cho chiều mua và 50 đồng cho chiều bán lên giao dịch ở mức là 28.070 - 28.150 VND/EUR. 

Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 giao dịch ở mức 1,2155 USD/EUR, tăng 0,11% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (14/12/2020).

Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên giá cả hai chiều mua bán, duy trì mức 27.376 – 28.773 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á tăng 49 VND/EUR giá mua và tăng 41 VND/EUR giá bán lên mức 27.790 – 28.280 VND/EUR.
Ngân hàng Techcombank giảm 209 VND/EUR giá mua và tăng 523 VND/EUR giá bán lên mức 27.581 – 28.803 VND/EUR.
Ngân hàng Vietinbank tăng 2 VND/EUR giá mua và tăng 267 VND/EUR giá bán lên mức 27.707 – 28.812 VND/EUR.
Ngân hàng BIDV tăng 71 VND/EUR giá mua và giảm 40 VND/EUR giá bán lên mức 27.652 – 28.763 VND/EUR.
Ngân hàng HSBC giảm 139 VND/EUR giá mua và giảm 21 VND/EUR giá bán duy trì mức 27.478 – 28.470 VND/EUR.

Tỷ giá Euro ngày 15/12/2020

                                                                          ĐVT: VND/EUR  

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

27,327.36

27,603.40

28,721.15

Ngân hàng Đông Á (DAB)

27,790(+49)

27,900(+48)

28,280(+41)

Techcombank (Techcombank)

27,581(-209)

27,801(-99)

28,803(+523)

Vietinbank (Vietinbank)

27,707(+2)

27,732(-53)

28,812(+267)

BIDV (BIDV)

27,652(+71)

27,727(-74)

28,763(-40)

HSBC Việt Nam (HSBC)

27,478(-139)

27,607(-200)

28,470(-21)

Nguồn: VITIC