Theo khảo sát lúc 14h30 tại 8 ngân hàng lớn, ở chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá; ở chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá.
Các ngân hàng tăng cả 2 chiều mua bán gồm có: Vietcombank tăng 52,04 VND/EUR giá mua và tăng 54,69 VND/EUR giá bán, lên mức 25.410,70 - 26.706,64 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á (DAB) tăng 60 VND/EUR giá mua và tăng 50 VND/EUR giá bán, lên mức 25.810 - 26.260 VND/EUR.
Techcombank tăng 1 VND/EUR cả giá mua và giá bán, lên mức 25.590 - 26.786 VND/EUR.
Sacombank tăng 127 VND/EUR giá mua và tăng 39 VND/EUR giá bán, lên mức 25.880 - 26.287 VND/EUR.
Á Châu là ngân hàng duy nhất giảm 18 VND/EUR cả 2 chiều mua bán, về mức 25.787 - 26.238 VND/EUR.
Vietinbank giảm 120 VND/EUR giá mua nhưng tăng 430 VND/EUR giá bán, lên mức 25.695 - 26.650 VND/EUR. BIDV cũng giảm 41 VND/EUR giá mua nhưng tăng 35 VND/EUR giá bán, lên mức 25.642 - 26.673 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.410,70 – 25.880 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.238 – 26.786 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 25.880 VND/EUR; Á Châu có giá bán thấp nhất 26.238 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, đồng euro được mua - bán ở mức 26.050 - 26.150 VND/EUR, không đổi cả 2 chiều mua bán so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,1134 USD/EUR, giảm 0,3% so với hôm qua.

Tỷ giá Euro ngày 1/7/2020

ĐVT: VND/EUR 

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

25.410,70(+52,04)

25.667,37(+52,56)

26.706,64(+54,69)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

25.787(-18)

25.890(-19)

26.238(-18)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

25.810(+60)

25.920(+70)

26.260(+50)

Techcombank (Techcombank)

25.590(+1)

25.784(+2)

26.786(+1)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

25.816(+148)

25.920(+75)

26.314(-208)

Sacombank (Sacombank)

25.880(+127)

25.980(+124)

26.287(+39)

Vietinbank (Vietinbank)

25.695(-120)

25.720(-195)

26.650(+430)

BIDV (BIDV)

25.642(-41)

25.712(+4)

26.673(+35)

 

Nguồn: VITIC