Theo khảo sát lúc 15h30 tại 9 ngân hàng lớn, thấy ở chiều tỷ giá mua vào có 3 ngân hàng tăng giá, 3 giảm giá. Chiều tỷ giá bán ra có 5 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá; còn lại 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua bán của ngày hôm qua.
Tại Vietinbank giữ nguyên cả giá mua và giá bán ở mức 25.112 – 25.907 VND/EUR; ngân hàng VIB cũng giữ nguyên mức giá 25.046 – 25.628 VND/EUR; HSBC giữ nguyên mức 25.24.819 – 25.672 VND/EUR
SeaBank tăng 69 VND/EUR cả giá mua và giá bán; VPBank tăng 56 VND/EUR giá mua vào và tăng 51 VND/EUR giá bán ra; Sacombank tăng 43 VND/EUR giá mua và tăng 38 VND/EUR giá bán;
Techcombank giảm 6 VND/EUR ở chiều mua và giảm 7 VND/EUR ở chiều bán; Ngân hàng Á Châu giảm 6 VND/EUR giá mua nhưng tăng 118 VND/EUR giá bán; Ngân hàng Đông Á giảm 10 VND/EUR giá mua nhưng tăng 90 VND/EUR giá bán ra so với mức khảo sát hôm qua.
Hiện, tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 24.819 – 25.177 VND/EUR, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.251 – 25.907 VND/EUR. Trong đó Ngân hàng Sacombank có giá mua cao nhất 25.177 VND/EUR và Ngân hàng SeaBank bán ra rẻ nhất 25.251 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, hôm nay giá Euro ổn định ở mức 25.350 - 25.390 VND/EUR.

Tỷ giá Euro ngày 28/9/2019

ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

25.115(-6)

25.178(-6)

25.585(+118)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

25.140(-10)

25.210(-10)

25.560(+90)

SeABank (SeABank)

25.171(+69)

25.171(+69)

25.251(+69)

Techcombank (Techcombank)

24.900(-6)

25.190(-7)

25.890(-7)

VPBank (VPBank)

24.951(+56)

25.123(+56)

25.838(+51)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

25.046

25.147

25.628

Sacombank (Sacombank)

25.177(+43)

25.277(+43)

25.582(+38)

Vietinbank (Vietinbank)

25.112

25.137

25.907

HSBC Việt Nam (HSBC)

24.819

24.980

25.672

Nguồn: VITIC