Hôm nay, tỷ giá Euro so với VND niêm yết tại các ngân hàng tăng giảm trái chiều so với hôm trước.
Theo khảo sát lúc 15h tại 6 ngân hàng lớn, ở chiều mua vào chỉ có 2 ngân hàng giảm giá, 4 ngân hàng tăng giá so với ngày hôm qua; ở chiều bán ra có 3 ngân hàng giảm giá, hàng tăng giá.
Chỉ duy nhất ngân hàng Đông Á tăng cả giá mua và giá bán, với mức tăng tương ứng 35 VND/EUR và 45 VND/EUR, lên mức 25.220 – 25.630 VND/EUR.
Các ngân hàng tăng giá mua nhưng giảm giá bán gồm có: VIB tăng 181 VND/EUR giá mua nhưng giảm 165 VND/EUR giá bán, còn mức 25.206 – 25.709 VND/EUR. Ngân hàng Sacombank tăng 26 VND/EUR giá mua nhưng giảm 72 VND/EUR giá bán, còn mức 25.232 – 25.637 VND/EUR. BIDV tăng 69 VND/EUR giá mua nhưng giảm 52 VND/EUR giá bán, còn mức 25.194 – 26.028 VND/EUR.
Các ngân hàng giảm giá mua nhưng tăng giá bán gồm có: Vietinbank giảm 107 VND/EUR giá mua nhưng tăng 443 VND/EUR giá bán, lên mức 25.125 – 26.080 VND/EUR.
VPbank giảm 155 VND/EUR giá mua nhưng tăng 294 VND/EUR giá bán, lên mức 25.025 – 25.874 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.025 – 25.232 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.630 – 26.080 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 25.232 VND/EUR, ngân hàng Đông Á có giá bán thấp nhất 25.630 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, đồng Euro được mua - bán ở mức 25.400 - 25.450 VND/EUR, không đổi so với hôm qua. 
Tỷ giá Euro ngày 30/4/2020
ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Ngân hàng Đông Á (DAB)

25.220(+35)

25.290(+41)

25.630(+45)

VPBank (VPBank)

25.025(-155)

25.197(-53)

25.874(+294)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

25.206(+181)

25.307(+110)

25.709(-165)

Sacombank (Sacombank)

25.232(+26)

25.332(+25)

25.637(-72)

Vietinbank (Vietinbank)

25.125(-107)

25.150(-182)

26.080(+443)

BIDV (BIDV)

25.194(+69)

25(-262(+112)

26(-028(-52)

Tỷ giá Euro quốc tế hôm nay được ghi nhận (trên tradingview) lúc 10h00 giao dịch ở mức 1.0843 USD/EUR, tăng 0,22% so với giá đóng cửa hôm qua.

Nguồn: VITIC