Theo khảo sát lúc 11h tại 10 ngân hàng lớn, tỷ giá Euro của ngân hàng Đông Á tăng mạnh nhất cả giá mua và giá bán, tăng 160 VND/EUR giá mua và tăng 120 VND/EUR giá bán, lên mức 25.280 – 25.570 VND/EUR.
Techcombank cũng tăng mạnh 113 VND/EUR giá mua và tăng 111 VND/EUR giá bán ra, lên mức 24.989 – 25.980 VND/EUR.
Ngân hàng Vietinbank tăng 105 VND/EUR cả 2 chiều mua và bán, lên mức 25.191 – 26.056 VND/EUR.
HSBC tăng 86 VND/EUR giá mua và tăng 89 VND/EUR giá bán, lên mức 24.931 – 25.787 VND/EUR.
Ngân hàng VIB tăng ít nhất so với hôm qua, chỉ tăng 48 VND/EUR giá mua và tăng 49 VND/EUR giá bán, lên mức 25.177 – 25.673 VND/EUR.
Vietcombank tăng 48,31 VND/EUR giá mua và tăng 49,91 VND/EUR giá bán, lên mức 25.185,99 – 26.051,3 VND/EUR.
Hiện, tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 24.931 – 25.280 VND/EUR, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.295 – 25.980 VND/EUR. Trong đó Ngân hàng Đông Á có giá mua cao nhất 25.280 VND/EUR và Ngân hàng Seabank có giá bán thấp nhất 25.295 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, giá Euro tiếp tục tăng trong sáng nay. Theo khảo sát lúc 9h30, giá Euro được mua - bán ở mức 25.380 - 25.450 VND/EUR, giá mua tăng 80 VND/EUR và giá bán tăng 40 VND/EUR so với mức khảo sát cùng thời điểm ngày hôm qua.

Tỷ giá Euro ngày 3/10/2019

ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

25,227(+55)

25,290(+55)

25,574(+56)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

25,280(+160)

25,320(+120)

25,570(+120)

SeABank (SeABank)

25,215(+51)

25,215(+51)

25,295(+51)

Techcombank (Techcombank)

24,989(+113)

25,280(+113)

25,980(+111)

VPBank (VPBank)

25,001(+48)

25,174(+49)

25,892(+54)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

25,177(+48)

25,278(+48)

25,673(+49)

Sacombank (Sacombank)

25,226(+86)

25,326(+86)

25,830(+80)

Vietinbank (Vietinbank)

25,191(+105)

25,216(+105)

26,056(+105)

HSBC Việt Nam (HSBC)

24,931(+86)

25,092(+86)

25,787(+89)

Vietcombank (VCB)

25,185.99 (+48,31)

25,266.85(+48,45)

26,051.30 (+49,91)

Nguồn: VITIC