Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 12 dự báo sẽ tăng 0,99% so với năm ngoái, tương đương như tháng 11, theo dự báo trung bình của chín nhà kinh tế được khảo sát bởi Reuters.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) dự báo lạm phát trong năm 2017 ở mức 0,7% và năm 2018 ở mức 1,1%. Ngân hàng trung ương kỳ vọng lạm phát sẽ nằm trong dải mục tiêu 1-4% trong quý hai năm 2018.
BOT đã để lại lãi suất chính sách ổn định ở mức 1,50% kể từ tháng 4/2015. Cuộc kiểm tra chính sách tiếp theo của họ là vào ngày 14/ 2. Hầu hết các nhà phân tích thấy không có thay đổi chính sách vào năm 2018, nhưng một số dự báo mức tăng lãi suất trong nửa sau của năm.
Theo cuộc thăm dò, tỷ lệ lạm phát cốt lõi, làm giảm giá năng lượng và giá lương thực tươi, đã ở mức 0,65% trong tháng 12, sau 0,61% của tháng 11.
Chỉ số sản xuất công nghiệp của Thái Lan trong tháng 11 đã tăng 1,9% so với năm ngoái, sau khi tăng 0,48% vào tháng 10, cuộc thăm dò cho thấy.

Nguồn: VITIC/Reuters