Theo đó, trong 7 tháng vừa qua có 2.064 dự án FDI cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 8,27 tỷ USD, tăng 24,6% về số dự án và giảm 37,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018.
Bên cạnh đó, có 791 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 3,4 tỷ USD, giảm 30,8% so với cùng kỳ năm trước.
Nếu hai nguồn vốn cấp mới và tăng thêm giảm so với 2018 thì góp vốn mua cổ phần lại tăng cao so với năm trước. Cụ thể, trong 7 tháng có 4.387 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 8,52 tỷ USD, tăng 77,8% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong đó, có 733 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của DN với giá trị vốn góp là 5,7 tỷ USD và 3.654 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 2,82 tỷ USD.
Cũng trong 7 tháng, giải ngân vốn FDI ước tính đạt 10,6 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2018.
Vốn FDI vẫn đăng ký nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, xếp thứ hai là lĩnh vực kinh doanh bất động sản và thứ ba là bán buôn bán lẻ và sửa chữa ô tô, xe máy.
Nguồn: Baohaiquan.vn