xuat hien 7 nhom hang xuat khau ty usd

Tương quan kim ngạch 7 nhóm hàng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước (tính từ đầu năm đến 15/2), đơn vị "tỷ USD". Biểu đồ: T.Bình.

Theo thông tin sơ bộ tình hình xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 2 (từ ngày 1/2 đến ngày 15/2), Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong kỳ 1 tháng 2 tổng kim ngạch cả nước đạt 19,23 tỷ USD, tăng 32% (tương ứng tăng 4,66 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 1/2020 (do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nằm trọn trong kỳ 2 tháng 1).
Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/2, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 56,12 tỷ USD, tăng 3,3% (tương ứng tăng 1,77 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.
Cán cân thương mại trong kỳ 1 tháng 2 năm thâm hụt 26 triệu USD, đưa mức thâm hụt từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 2 lên 412 triệu USD.
Trong 15 ngày đầu tháng 2 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất nhập khẩu đạt 12,6 tỷ USD, tăng 35,1%, tương ứng tăng 3,28 tỷ USD so với nửa cuối tháng 1/2020.
Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/2, khối FDI có trị giá xuất nhập khẩu 35,04 tỷ USD, tăng 2,1%, tương ứng tăng 705 triệu USD so với cùng thời gian năm 2019. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp này đạt thặng dư 973 triệu USD trong nửa đầu tháng 2 và tính đến hết ngày 15/2 đạt hơn 2 tỷ USD.
Cụ thể về xuất khẩu, kim ngạch trong kỳ 1 tháng 2 đạt 9,6 tỷ USD, tăng 30,4% (tương ứng tăng 2,24 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 1/2020.
Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/20, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 27,86 tỷ USD, tăng 5,4% (tương ứng tăng 1,42 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.
So với nửa cuối tháng 1/2020, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 2 tăng ở một số mặt hàng: Điện thoại các loại và linh kiện tăng 891 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 221 triệu USD; giày dép các loại tăng 149 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 148 triệu USD…
Đáng chú ý, tính từ đầu năm đến ngày 15/2, cả nước có nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên gồm: Điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; dệt may; giày dép; máy móc, thiết bị; gỗ và sản phẩm gỗ; phương tiện vận tải.
Trong 7 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực nêu trên, chỉ dệt may bị sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái khi chỉ đạt 3,43 tỷ USD (giảm khoảng 280 triệu USD). Trong khi các nhóm khác đều tăng trưởng dương, tăng thêm nhiều nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với con số khoảng 900 triệu USD đưa kim ngạch lên xuýt soát 4 tỷ USD.
Trị giá xuất khẩu của các doanh FDI tính từ đầu năm đến hết ngày 15/2 đạt 18,52 tỷ USD, tăng 2,8% tương ứng tăng 510 triệu USD so với cùng thời gian năm 2019 và chiếm 66,5% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.
Về nhập khẩu, trị giá trong kỳ 1 tháng 2 đạt 9,63 tỷ USD, tăng 33,7% (tương ứng tăng 2,43 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 1/2020.
Tính đến hết ngày 15/2, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 28,27 tỷ USD, tăng 1,3% (tương ứng tăng 349 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2019.
So với nửa cuối tháng 1, các mặt hàng có tăng trưởng đáng kể như: Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 348 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 271 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 227 triệu USD…
Đến hết ngày 15/2, tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 16,52 tỷ USD, tăng 1,2%, tương ứng tăng 194 triệu USD, chiếm 58,4% tổng trị giá ngạch nhập khẩu của cả nước.

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/xuat-hien-7-nhom-hang-xuat-khau-ty-usd-120887.html