xuat khau tang truong duong tai 35 chau luc

Tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam sang 5 châu lục tính hết tháng 7. Biểu đồ: T.Bình.
3 châu lục mà xuất khẩu đạt kim ngạch tăng trưởng dương là: châu Mỹ, châu Đại Dương và châu Á. Trong đó, châu Mỹ đạt tổng kim ngạch đạt 45,75 tỷ USD, tăng 12,9% và chiếm 31% kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Kết quả lần lượt của: châu Đại Dương đạt 2,43 tỷ USD, tăng 2,8% và chiếm 1,7%; châu Á đạt 72,86 tỷ USD, tăng 1,5%, chiếm 49,4%. Trong khi đó, xuất khẩu sang châu Âu và châu Phi có tăng trưởng âm.
Hết tháng 7, xuất khẩu của nước ta sang châu Âu chỉ đạt 24,72 tỷ USD, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 16,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Trong khi châu Phi đạt 1,71 tỷ USD, giảm 5,2%, chiếm tỷ trọng 1,2% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm.
Xét về quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu nói chung, 7 tháng đầu năm trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (65,2%) trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước với tổng trị giá đạt 183,76 tỷ USD, giảm 0,4 % so với cùng kỳ năm 2019.
Xuất nhập khẩu hàng hóa với châu Mỹ đạt 58,22 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2019 và là châu lục đạt mức tăng trưởng cao nhất tính đến hết tháng 7.
Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: châu Âu đạt 35,47 tỷ USD, giảm 5,8%; châu Đại Dương đạt 5,47 tỷ USD, tăng 8,2% và châu Phi đạt 3,76 tỷ USD, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Nguồn: Haiquanonline