Thặng dư thương mại đạt 40,21 tỷ USD trong tháng 11, theo tính toán của Reuters dựa trên số liệu chính thức.

Các chuyên gia phân tích của Reuters dự báo rằng kim ngạch xuất khẩu tháng 11 đã tăng 5,0%, chậm hơn mức tăng 6,9% của tháng trước.
Dự báo nhập khẩu đạt 11,3%, giảm nhẹ so với mức tăng 17,2% trong tháng 10, với dự báo thặng dư thương mại 35,0 tỷ USD trong tháng 11 từ 38,185 tỷ USD trong tháng 10.
Hoạt động thương mại của Trung Quốc đã hồi phục trong năm nay nhờ nhu cầu mạnh mẽ trong và ngoài nước.
Trong khi xuất khẩu đang đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc một lần nữa, các nhà đầu tư toàn cầu đã tập trung hơn vào nhu cầu mạnh mẽ đối với các mặt hàng công nghiệp như quặng sắt và than đá, đang đẩy mạnh nguồn tài nguyên trên toàn thế giới
 Nguồn: VITIC/Reuters