Những câu chuyện nhận diện hàng Việt Nam

Vinanet - Hàng Việt Nam là sản phẩm hàng hoá được sản xuất, lắp ráp và các dịch vụ được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trên lãnh thổ Việt Nam được coi là hàng Việt Nam.

19:56 | 23/09/2015

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác