Mục tiêu của Lào là nâng sản lượng lúa thương phẩm (dùng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu) sẽ đạt ít nhất 1,5 triệu tấn.
Sản lượng ngô (dùng trong thức ăn chăn nuôi) sẽ đạt trên 1,4 triệu tấn, cà phê sẽ đạt 280.000 tấn, mía 2,4 triệu tấn, sắn 1,6 triệu tấn và các loại đậu 5,2 tấn.
Sản lượng thịt và trứng sẽ tăng lên 414.000 tấn, trong khi sản lượng cá và các sinh vật nuôi thả sẽ tăng lên 297.000 tấn. Xuất khẩu các sản phẩm thịt dự kiến sẽ tăng lên 15.000 tấn nhờ hiện đại hóa các hoạt động sản xuất và chế biến.

Nguồn: VITIC/Bernama

Nguồn: Vinanet