Gạo NL IR504 ở mức 10.150 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg; giá gạo TP IR 11.300 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Giá tấm ổn định ở 9.900 đồng/kg; giá cám vàng 7.200 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg.

Thị trường lúa gạo tuần đến ngày 27/2

ĐVT: đồng/kg

Chủng loại

Ngày 27/2

Thay đổi so với ngày 22/2

NL IR 504

10.150

-100

TP IR 504

11.300

-100

Tấm 1 IR 504

9.900

 

Cám vàng

7.200

-100

Tại An Giang trong tuần qua, giá lúa tăng 100- 200 đồng/kg. Đài Thơm tăng 100-200 đồng/kg lên 7.200-7.500 đồng/kg; lúa OM 5451tăng 100 đồng/kg lên 7.000-7.200 đồng/kg. các loại lúa OM 6976 ổn định ở 6.900-7.000 đồng/kg. Gạo Nhật 24.000 đồng/kg.

Các loại gạo ổn định: gạo thường ổn định 10.500-11.500 đồngkg; gạo Nàng hoa 16.200 đồng/kg; gạo Sóc Thái 20.500 đồng/kg. Giá lúa OM 6976 6.900-7.000 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo 5% tấm của Việt Nam đứng ở mức 505 - 510 USD/tấn. Hiện các giao dịch mua bán trong và ngoài nước có phần chững lại song giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 552 USD/tấn, tăng 13,5%, tương đương mức tăng 66 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2020.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng gạo xuất khẩu trong tháng 2/2021 ước đạt hơn 262 ngàn tấn, tương đương khoảng 142,42 triệu USD, giảm 50,98% về khối lượng và giảm 40,18% về kim ngạch so với tháng 2/2020. Cộng dồn 2 tháng đầu năm 2021 ước đạt 608.768 tấn, tương đương 336,18 triệu USD. So với tháng 2/2020 giảm 34,45% về khối lượng và giảm 21,9% về kim ngạch.
 

Nguồn: VITIC