Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Osaka giảm 3,1 JPY tương đương 1,7% xuống 174,6 JPY/kg.
Nhật Bản ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai thấp nhất trong hơn 5 năm trong tháng 6/2020, do xuất khẩu giảm mạnh bởi nhu cầu nước ngoài bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch virus corona.
Nền kinh tế Nhật Bản có thể giảm kỷ lục trong quý 2/2020, do chi tiêu kinh doanh và tiêu dùng giảm, trong khi các trường hợp nhiễm virus corona mới gia tăng làm lu mờ triển vọng.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải giảm 20 CNY xuống 12.435 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 10/8/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Sep

1,68

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Sep

1,36

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Sep

1,32

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Sep

1,33

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Sep

46,04

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Sep

1.240

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Sep

1.140

Singapore

 

 

20-Aug

123,1

 

RSS3

 

20-Sep

129,8

 

 

 

20-Oct

131,1

 

 

 

20-Nov

132,5

 

 

US cent/kg

20-Aug

157

 

TSR20

 

20-Sep

166,9

 

 

 

20-Oct

164,3

 

 

 

20-Nov

161

Nguồn: VITIC/Reuters