Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2021 trên sàn Osaka tăng 1,1 JPY, tương đương 0,5% lên 244,2 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn Thượng Hải tăng 2,1% lên 14.810 CNY/tấn.

Theo cuộc thăm dò của Reuters Tankan, tâm lý của các nhà sản xuất Nhật Bản đã ổn định vào tháng 1/2021, ở mức ít bi quan nhất trong hơn 1 năm bị tác động của đại dịch Covid-19, nhưng các công ty dịch vụ lại ảm đạm hơn khi các biện pháp giãn cách mới ảnh hưởng tới phần lớn dân số của nước này.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 15/01/2021

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

21- Jan

2,22

Thái Lan

STR20

21- Jan

1,59

Malaysia

SMR20

21- Jan

1,61

Indonesia

SIR20

21- Jan

1,61

Thái Lan

USS3

THB/kg

21- Jan

57,17

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

21- Jan

1.410

Thái Lan

Mủ 60% (drum)

21- Jan

1.510

 

 

Singapore

 

 

 

TSR20

 

 

 

US cent/kg

 

21- Feb

156,50

21-Mar

159,50

21-Apr

161,00

21- May

162,10

 

RSS3

 

US cent/kg

 

21- Feb

232,90

21-Mar

229,70

21-Apr

230,90

21- May

230,90

Nguồn: VITIC/Reuters