Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2021 trên sàn Osaka giảm 4 JPY tương đương 2,2% xuống 182 JPY/kg, đóng cửa phiên 18/9/2020 giá cao su đạt mức cao nhất kể từ ngày 2/9/2020.
Hoạt động nhà máy tại nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới giảm phần lớn do sản lượng giảm mạnh – lần đầu tiên – trong 4 tháng.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải giảm 0,5% xuống 12.360 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 22/9/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

20- Oct

1,98

Thái Lan

STR20

USD/kg

20- Oct

1,42

Malaysia

SMR20

USD/kg

20- Oct

1,36

Indonesia

SIR20

USD/kg

20- Oct

1,38

Thái Lan

USS3

THB/kg

20- Oct

54,55

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

20- Oct

1.300

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

20- Oct

1.200

Singapore

 

 

20- Oct

137,1

 

RSS3

 

20-Nov

138,6

 

 

 

20-Dec

139,7

 

 

 

21-Jan

140,9

 

 

US cent/kg

20- Oct

194,4

 

TSR20

 

20-Nov

186,9

 

 

 

20-Dec

179,4

 

 

 

21-Jan

172,9

Nguồn: VITIC/Reuters