Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn TOCOM tăng 0,3 JPY tương đương 0,2% lên 154,7 JPY/kg.
Sự sụt giảm sản xuất toàn cầu có dấu hiệu giảm bớt trong tháng 6/2020, với các dấu hiệu cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc phục hồi khi các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ, trong khi sự sụt giảm trong hoạt động nhà máy tại châu Âu cũng giảm bớt.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Thượng Hải tăng 90 CNY tương đương 0,9% lên 10.300 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 1/7/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Aug

1,53

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Aug

1,29

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Aug

1,15

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Aug

1,15

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Aug

39,61

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Aug

1.250

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Aug

1.150

Singapore

 

 

20-Jul

111,1

 

RSS3

 

20-Aug

113,8

 

 

 

20-Sep

116,2

 

 

 

20-Oct

118

 

 

US cent/kg

20-Jul

147,9

 

TSR20

 

20-Aug

142,6

 

 

 

20-Sep

141,4

 

 

 

20-Oct

140,1

Nguồn: VITIC/Reuters