Giá cao su kỳ hạn trên sàn TOCOM giảm 4,1 JPY tương đương 2,3% xuống 176,6 JPY (1,62 USD)/kg, giảm qua mốc hỗ trợ quan trọng 180 JPY/kg, thấp nhất kể từ ngày 7/1/2019.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 1,6% xuống 11.485 CNY (1.703 USD)/tấn.
Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 7/2019 trên sàn TOCOM giảm 2,1% xuống 150,7 JPY/kg.
Giá dầu duy trì vững trong ngày thứ ba (29/1/2019), tăng từ mức thấp nhất gần 2 tuần trong phiên trước đó, khi giảm khoảng 3% do kỳ vọng tăng trưởng nguồn cung và nền kinh tế toàn cầu suy giảm.
Đồng USD ở mức khoảng 109,19 JPY so với khoảng 109,29 JPY ngày thứ hai (28/1/2019).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,8% sau khi chứng khoán phố Wall giảm trong phiên trước đó.
Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2019 trên sàn SICOM giảm 1,3% xuống 131,2 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 28/1/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-Feb

1,64

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-Feb

1,43

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-Feb

1,34

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-Feb

1,42

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-Feb

44

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-Feb

1.150

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-Feb

1.050

Singapore

 

 

19-Feb

159,5

 

RSS3

 

19-Mar

160,5

 

 

 

19-Apr

162,8

 

 

 

19-Feb

132,3

 

 

US cent/kg

19-Mar

135,5

 

TSR20

 

19-Apr

136,7

 

 

 

19-May

137,8

 

 

 

19-Jun

138,8

 

 

 

19-Jul

139,8

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: vinanet