Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2021 trên sàn Osaka giảm 0,2 JPY tương đương 0,1% xuống 186,3 JPY/kg, đóng cửa phiên trước đó giảm 1,3%.
Doanh số bán lẻ của Nhật Bản trong tháng 8/2020 giảm 1,9% so với tháng 8/2019, giảm tháng thứ 6 liên tiếp, với xu hướng tiêu dùng vẫn suy yếu do tác động của khủng hoảng virus corona.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải giảm 20 CNY xuống 12.615 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 29/9/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

20- Oct

1,99

Thái Lan

STR20

USD/kg

20- Oct

1,44

Malaysia

SMR20

USD/kg

20- Oct

1,40

Indonesia

SIR20

USD/kg

20- Oct

1,40

Thái Lan

USS3

THB/kg

20- Oct

55,82

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

20- Oct

1.330

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

20- Oct

1.230

Singapore

 

 

20- Oct

138,8

 

RSS3

 

20-Nov

138,8

 

 

 

20-Dec

139,3

 

 

 

21-Jan

140,1

 

 

US cent/kg

20- Oct

201,3

 

TSR20

 

20-Nov

191,0

 

 

 

20-Dec

180,7

 

 

 

21-Jan

175,3

 

Nguồn: VITIC/Reuters