5 nhóm hàng này gồm hạt điều, sắn, hạt tiêu, rau quả và gạo, trong đó, hạt điều có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao nhất khi đạt sản lượng 43.944 tấn, trị giá 309,2 triệu USD, tăng 68,4% về sản lượng và 67% về trị giá.
Sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 332.727 tấn, trị giá 116 triệu USD, tăng 47,4% về sản lượng và 63,6% về trị giá. Hạt tiêu đạt 40.297 tấn, trị giá 83 triệu USD, tăng 57,4% về lượng, 45,6% về trị giá. Rau quả đạt 361,6 triệu USD, tăng 42,5%. Gạo đạt 591.407 tấn, trị giá 271,5 triệu USD, tăng 11,1% về sản lượng, 14% về trị giá.
Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2020 với kim ngạch đạt 1,15 tỷ USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2019.
Hai thị trường tiếp theo là thị trường EU đạt 684 triệu USD, tăng 5,5% và Hoa Kỳ đạt 402 triệu USD, tăng 7%.

Nguồn: VTV.vn