Động thái này của Brazil nhằm ổn định thị trường trong nước giữa bối cảnh dịch Covid-19.
Vụ trưởng Kirati Ratchano cho biết, Thái Lan từ trước tới nay phải trả thuế 12% đối với thóc gạo xuất khẩu sang Brazil. Trong tháng 9 và 10/2020, xuất khẩu gạo Thái Lan sang Brazil đạt 28.163 tấn - gấp nhiều lần mức 433 tấn của năm 2019 – và trị giấ 12,55 triệu USD.
 

Nguồn: VITIC/Reuters