Các nhà máy tiếp tục chỉ phân bổ khoảng 35% mía để sản xuất đường, gần ở mức thấp kỷ lục trong lịch sử, trong khi tất cả phần còn lại được dành để sản xuất ethanol do giá nhiên liệu này tốt hơn tại thị trường trong nước.
Trong nửa đầu tháng 8/2019, sản xuất tăng so với cùng kỳ năm ngoái, do mưa tại thời điểm này năm ngoái.
Các nhà máy đã nghiền 42,54 triệu tấn mía trong đầu tháng 8/2019, cao hơn 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng đường tăng 24% lên 2,12 triệu tấn, trong khi sản lượng ethanol tăng 20% lên 2,39 tỷ lít.
Giám đốc kỹ thuật Antonia Padua Rodrigues của Unica cho biết dự đoán ban đầu sản lượng đường năm nay cao hơn so với năm ngoái dường như không thể.
Ông nói “với khoảng 60% mùa vụ đã chế biến, chúng tôi không thấy sự gia tăng trong sản lượng đường”, bổ sung rằng sản lượng đường tích lũy từ vụ trước là 1 triệu tấn, cho thấy Brazil sẽ cắt giảm xuất khẩu đường hàng năm trong năm thứ 2.
Thị trường của Brazil với ethanol khan nước, một chất thay thế xăng, tiếp tục mạnh. Sản lượng ethanol khan nước trong nửa đầu tháng 8/2019 là kỷ lục đạt 1,66 tỷ lít.
Rodrigues cho biết chất lượng mía tiếp tục thất vọng. Hàm lượng đường trong cây mía trong đầu tháng 8/2019 đạt 146,23 kg/tấn, giảm 5,87 kg so với vụ trước.
Vì thế, nếu vụ mía dự kiến tương tự như vụ trước về tổng khối lượng mía, đường mía có thể thu hồi để chuyển thành đường và ethanol có thể thấp hơn.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet