Nông dân tại Tây Nguyên đã bán cà phê ở mức giá 34.500 - 35.000 đồng/kg trong ngày 11/7/2019, so với 35.000 đồng/kg một tuần trước.
Một thương nhân tại Tây Nguyên, nơi trồng cà phê lớn nhất nước, cho biết “hầu như không có giao dịch hiện nay”.
Một người khác cho biết quả cà phê vụ mới đang phát triển tốt với lượng mưa đủ.
Các thương nhân tại Việt Nam đã chào cà phê robusta loại 2 với 5% hạt đen và vỡ ở mức cộng 90 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2019.
Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn ICE chốt phiên 11/7/2019 giảm 3 USD tương đương 0,2% xuống 1.427 USD/tấn.
Trong ngày 10/7/2019, một số nhà sản xuất cà phê trên thế giới nhóm họp tại Brazil để bàn về tính bền vững kinh tế của sản xuất cà phê.
Việt Nam đã không tham dự cuộc họp, nhưng ông Lương Văn Tự, chủ tịch Hiệp hội Cà phê và Cacao Việt nam cho biết Việt Nam ủng hộ ý tưởng thành lập một hiệp hội các nhà sản xuất cà phê.
Ông Tự trả lời phỏng vấn của Reuters “Việt Nam đã đề xuất thành lập một hiệp hội như vậy trước năm 2000, nhưng không có tiến bộ nào được thực hiện”. “Chúng tôi vẫn hỗ trợ ý tưởng này và đang theo dõi kết quả của cuộc họp tại Brazil”.
Trong khi đó, cà phê robosta loại 4 khiếm khuyết 80 của Indonesia được chào ở mức cộng 150 - 200 USD so với hợp đồng kỳ hạn tháng 9, tuần trước mức cộng này là 180 USD.
Các nguồn cung cấp cà phê tại Sumatra đang tăng lên trong bối cảnh vào vụ thu hoạch, nhưng nhu cầu đối với cà phê vẫn không phục hồi.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet