Nông dân tại Tây Nguyên đã bán cà phê với giá 33.000 đồng (1,42 USD)/kg trong ngày 7/11, so với mức 31.800 – 32.600 đồng/kg một tuần trước.
Một lái thương cho biết “giá trong nước tăng vào tuần này sau khi giá thế giới gia tăng”.
Nông dân đã bắt đầu thu hoạch quả cà phê nhưng chưa với quy mô lớn, khi chỉ khoảng 1/4 vụ thu hoạch đã chín hoàn toàn, theo một lái thương khác tại khu vực này.
Người này nói “vụ thu hoạch chậm lại có thể trì hoãn dòng cà phê để xuất khẩu”. “Cà phê vụ này là ít hơn so với dự đoán trước đó”.
Các lái thương dự kiến cà phê mới bắt đầu đưa ra thị trường với khối lượng lớn từ cuối tháng 11/2019 khi vụ thu hoạch cao điểm.
Các thương nhân tại Việt Nam đã chào bán cà phê robusta loại 2 (5% hạt đen và vỡ) ở mức cộng 110 – 120 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2020 trên sàn ICE, nới rộng từ 80 – 100 USD một tuần trước.
Trong khi đó, cà phê robusta của Indonesia loại 4 khiếm khuyết 80 được chào ở mức cộng 240 USD so với hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2020, giảm từ mức cộng 270 USD trong tuần trước. Giao dịch tại Indonesia vẫn rất yếu khi nguồn cung cà phê cạn kiệt.
Một thương nhân nói “giao dịch rất trầm lắng những ngày này do vụ thu hoạch đã qua”. “Giao dịch sẽ vẫn yếu cho tới tháng 2 hay tháng 3”.
Nguồn: VITIC/Reuters