Nông dân tại Tây Nguyên đã bán cà phê ở mức 30.000 đồng/kg trong ngày 17/10.
Một lái thương cho biết “hầu như không có giao dịch trong tuần qua do người mua đợi cà phê mới từ vụ sắp tới”, ông bổ sung rằng cà phê vụ mới chưa thể đưa ra thị trường cho tới giữa tháng 11. “Nông dân không có lợi nhuận ở mức giá này vì chi phí sản xuất đã ở mức 33.000 đồng/kg”.
Các thương nhân dự báo sản lượng khoảng 30 triệu bao (loại 60 kg/bao) cho niên vụ 2019/20 bắt đầu từ ngày 1/10.
Các thương nhân tại Việt Nam đã chào bán cà phê robusta loại 2 với 5% hạt đen và vỡ ở mức cộng 200 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2020 trên sàn London ngày 17/10. Trong tuần trước mức cộng là 160 – 180 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 11/2019.
Trong khi đó, tại Indonesia cà phê robusta loại 4 khiếm khuyết 80 được chào bán ở mức cộng 300 USD so với hợp đồng kỳ hạn tháng 12/2019. Tuần trước loại cà phê này được chào ở mức cộng 215 – 230 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 11/2019.
Một thương nhân cho biết mức cộng tăng để cân bằng với sự sụt giảm đáng kể trong giá cà phê tại London. Tuy nhiên, giao dịch là yếu do nguồn cung mới giảm sau vụ thu hoạch.
Thương nhân này nói “chúng tôi tin tưởng nông dân vẫn còn một số dự trữ. Họ đang đợi giá tăng cao hơn”.
Nguồn: VITIC/Reuters