Nông dân tại Tây Nguyên đã bán cà phê ở giá 32.600 đồng (1,41 USD)/kg, giảm từ 33.600 đồng trong tuần trước, sau khi hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2020 trên sàn giao dịch ICE giảm.
Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3 tại London đóng cửa phiên 8/1/2020 giảm 10 USD hay 0,74% xuống 1.354 USD/tấn. Một thương nhân cho biết “giá tại London vẫn rất thấp, dưới 1.400 USD/tấn kể từ ngày 19/12”. “Nhu cầu từ các nhà xuất khẩu và rang xay vẫn cao nhưng nông dân từ chối bán ở mức giá thấp như vậy”.
Các lái thương cho biết nông dân tại Tây Nguyên đã thu hoạch tất cả cà phê niên vụ 2019/20.
Một thương nhân khác tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết “cà phê dồi dào nhưng rất khó mua, các nhà xuất khẩu không muốn thực hiện thỏa thuận giao dịch mới”.
Các thương nhân tại Việt Nam đã chào bán cà phê robusta loại 2 (5% hạt đen và vỡ) ở mức cộng 100 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2020 trong ngày 9/1, một tuần trước mức cộng này là 50 USD.
Cà phê Indonesia loại 4 khiếm khuyết 80 được chào bán ở mức cộng 220 – 250 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2020 trong tuần này, một tuần trước mức cộng là 250 USD.
Hoạt động giao dịch bắt đầu phục hồi với hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2020, nhưng nhu cầu vẫn khá nhẹ trong tuần này.
Các thương nhân đang đợi vụ thu hoạch tới nhưng họ cũng nghi ngờ nông dẫn vẫn giữ một số dự trữ cà phê.
 

Nguồn: VITIC/Reuters