Cụ thể, chỉ số giá rổ lương thực (ngũ cốc, hạt có dầu, sản phẩm sữa, thịt và đường) trung bình đạt 93,2 điểm trong tháng 6/2020, tăng 2,4% so với tháng 5.
Mặc dù vậy, FAO nhận định thị trường lương thực, thực phẩm vẫn còn nhiều bấp bênh do tiêu thụ có thể giảm khi kinh tế suy thoái bởi dịch bệnh.
 

Nguồn: VITIC/Reuters