Chính phủ có kế hoạch cải tạo khoảng 100.000 ha diện tích trồng cà phê một năm cho tới năm 2024. Ngoài ra tổ chức Người trồng Cà phê Quốc gia cũng sẽ tìm cách chuyển hàng trăm gia đình từ trồng cây cacao thành trồng cà phê.
Liên hợp quốc cho biết trong tháng 7 rằng đất được sử dụng để canh tác cacao ở Colombia tăng 52% năm ngoái thành 146.000 ha. Lá cacao là thành phần cơ bản cho cocaine.
Ông Santos cho biết trong thời gian kết thúc hội nghị cà phê thường niên “với những chương trình này, các khu vực trồng trọt sẽ được tăng lên bổ sung 1 triệu bao sản lượng cà phê cho nước này, cộng với ba triệu bao qua kế hoạch phục hồi ... vì thế Colombia sẽ sản xuất 18 triệu bao cà phê”.
Chính phủ của Santos đã ký một thỏa thuận hòa bình với cựu du kích của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia FARC vào năm ngoái. Thỏa thuận này gồm việc đầu tư nhà nước trong nông nghiệp và sự thay thế cây trồng, cũng như cho phép các cựu phiến quân một vị trí chính trị.
Nguồn: VITIC/Reuters