Ukraina là nước xuất khẩu dầu hướng dương lớn nhất thế giới. Trong niên vụ 2018/19, nước này đã xuất khẩu 6,063 triệu tấn dầu hướng dương.
Kernel đã chế biến khoảng 2,52 triệu tấn hạt có dầu trong 9 tháng đầu tài khóa này, tăng so với 2,27 triệu tấn cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý thứ 3 của tài khóa, lượng hạt hướng dương được chế biến là 941.000 tấn, tăng 4% so với cùng quý năm trước, công suất sản xuất đạt mức tối đa. Hãng này dự kiến cả tài khóa này sẽ xử lý 3,3 triệu tấn hạt.
Doanh số bán dầu ăn của Kernel trong 9 tháng qua đã giảm còn khoảng 1,03 triệu tấn, so với 1,17 triệu tấn của vụ trước.
 

Nguồn: VITIC/Reuters