Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 12 tăng 4 yên, lên 211,7 yên (tương đương 1,89 USD)/kg, sau khi đạt mức 212 yên/kg, mức cao nhất kể từ ngày 31/5.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải, hợp đồng benchmark kết thúc tăng 2,3%.
Tin tức thị trường
Giá dầu tăng gần 2% lên mức cao nhất 6 tuần trong ngày thứ tư (19/7), sau báo cáo của Mỹ cho biết, dự trữ dầu thô và xăng của Mỹ cao hơn so với dự báo, cùng với dự trữ sản phẩm chưng cất bất ngờ giảm.
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 111,83 yên so với khoảng 112,07 yên ngày thứ tư (19/7).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,1%.
Giá đồng tăng lên mức cao hơn 6.000 USD/tấn ngày thứ tư (19/7), sau khi đồng đô la Mỹ tăng. Tuy nhiên, giá thép tăng cao và số liệu kinh tế lạc quan của Trung Quốc đã thúc đẩy kỳ vọng nhu cầu tăng mạnh mẽ.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 19/7
Cao su kỳ hạn RSS3
 Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Aug 
175,5
184,9
175
184,3
17-Sep 
177,5
181
175
184,2
17-Nov 
175
184
174,6
184,1
17-Dec 
175
182,7
174,8
183
18-Jan 
175,5
182,8
170,6
184,4
18-Feb 
186
186
178,1
185,9
18-Mar 
180,4
183
180,1
187,4
18-Apr 
185
185
185
188,7
18-May 
186
186
186
190,7
18-Jul 
184
189
184
192,6
Cao su kỳ hạn TSR20
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Aug 
149,9
158,6
149,9
156,7
17-Sep 
152,5
161,1
151,8
159,4
17-Oct 
153,4
163
153,4
161,4
17-Nov 
154,3
164,4
154,3
163
17-Dec 
155,3
165
155,2
163,9
18-Jan 
155,6
165,6
155,6
164,2
18-Feb 
158,8
165,5
158,4
164,2
18-Mar 
156,9
166,7
156,8
165,1
18-Apr 
157,2
167,3
157,2
165,7
18-May 
159,7
167,4
159,5
166,1
18-Jun 
159,6
166,3
159,6
166,3
18-Jul 
157,4
167,6
157,4
166,4

Nguồn: VITIC/Reuters