Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 6 tăng 0,5 yên, lên 205,3 yên (tương đương 1,81 USD)/kg. Giá cao su đạt 204 yên/kg trong ngày thứ sáu (5/1), mức thấp nhất kể từ ngày 22/12.
Thị trường Nhật Bản đóng cửa ngày thứ hai (8/1) cho ngày nghỉ lễ quốc gia.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải tăng 0,2%.
Đồng USD ở mức khoảng 113,12 yên so với khoảng 112,83 yên ngày thứ sáu (5/1).
Giá dầu Mỹ đạt mức cao nhất kể từ năm 2015 trong ngày thứ ba (9/1), do các nhà đầu cơ đặt cược giá tăng hơn nữa, trong bối cảnh OPEC cắt giảm sản lượng và hoạt động khoan dầu tại Mỹ suy giảm.
Chỉ số Nikkei trung bình tại Nhật Bản tăng 0,9%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 8/1

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Feb
165
167
165
166/6
18-Mar
169
169/5
168
168
18-May 
178
178,2
178
175,5
18-Jun 
180
180
177
177,9
18-Jul 
180,6
180,6
177
177,1
18-Aug 
170
178,2
170
178,5
18-Sep 
170
177,7
170
177,7
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Feb
145,8
146,1
144,8
146
18-Mar
144,9
146
144,8
145,6
18-Apr
147,5
147,5
145,9
146,6
18-May
147,9
148,8
147,6
148,3
18-Jun
149,5
150
148,9
149,4
Jul-18 
151,4
151,4
150,6
151,1
18-Aug 
153,4
153,4
152,1
152,7
18-Sep 
155,6
155,6
154,3
154,2
18-Oct 
156,5
156,5
155,6
155,2
18-Nov 
156,5
156,8
156,5
156,5
18-Dec 
158
158,4
158
157,9

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: Vinanet