Nguyên nhân do nguồn cung ra tị trường năm nay thấp hơn năm trước.
Sản lượng chè của Ấn Độ trong 10 tháng đầu năm 2019 đạt 1.162,01 triệu kg, so với 1.183,27 triệu kg cùng kỳ 2018.

Nguồn: VITIC/Reuters