Giá gạo NL IR 504 Việt ở mức 8.300 – 8.400 đồng/kg, không đổi so với ngày 12/5. Chủng loại TP IR 504 (5% tấm) ở mức 10.100 đồng/kg, giá tấm 1 IR 504 dao động quanh mức 7.600 - 7.700 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua. Giá cám vàng hôm nay đang dao động ở mức 5.700 đồng/kg, giảm 50 đồng/kg so với giá ngày 12/5.

Giá lúa gạo trong nước ngày 13/5/2020

ĐVT: đồng/kg

Chủng loại

Ngày 12/5/2020

Ngày 13/5/2020

Thay đổi

NL IR 504

8.300 - 8.400

8.300 - 8.400

Không đổi

TP IR 504

10.100

10.100

Không đổi

Tấm 1 IR 504

7.600 - 7.700

7.600 - 7.700

Không đổi

Cám vàng

5.700 - 5.750

5.700

- 50 đồng

Giá gạo tăng, đấu thầu đợt 2 mua gạo dự trữ quốc gia phải chi thêm 200 tỉ đồng

Thông tin mới nhất ngày 12/5 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã tổ chức đấu thầu đợt 2 mua 182.300 tấn gạo dự trữ quốc gia. Cụ thể hàng loạt Cục Dự trữ Nhà nước khu vực như Hà Nội, Hà Nam Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phú, Thanh Hóa, Tây Bắc, Hải Hưng, Nghĩa Bình, Hoàng Liên Sơn, Hà Bắc, Đông Bắc, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên, Bắc Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Cửu Long và TP HCM đã tiến hành các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu được phê duyệt để cấp gạo cho các chi cục trực thuộc.
Trong đó, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc (Bắc Ninh) mở thầu rộng rãi mua 9.000 tấn gạo. Với đơn giá 11.287,5 đồng/kg, ước tính, ngân sách nhà nước sẽ phải tốn thêm 13,2 tỉ đồng để mua 9.000 tấn gạo. Bởi lẽ, so với đơn giá mời thầu đợt 1 vào ngày 12/3, mỗi kg gạo Nhà nước phải chi thêm 1.470 đồng.
Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đông Bắc chi 99,6 tỉ đồng với 8 gói thầu mua 9.200 tấn gạo. Ngân sách tốn thêm hơn 10,5 tỉ đồng do giá gạo đã tăng, trong khi lần đấu giá trước, các doanh nghiệp trúng thầu từ chối kí hợp đồng.
Cục Dụ trữ nhà nước khu vực Nam Trung Bộ mở 7 gói thầu có tổng giá dự toán 100,17 tỉ đồng để mua 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020. Cục Dụ trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên cũng tổ chức đấu thầu nhiều gói thầu với tổng mức đầu tư hơn 64,6 tỉ đồng. Ngoài ra Cục Dụ trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa mở đồng thời 15 gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020. Cục Dụ trữ nhà nước khu vực Cửu Long cũng mở các gói thầu có giá trị gần 50 tỉ đồng để mua 4.500 tấn gạo…
So với đơn giá bình quân khoảng 9.720 - 9.950 đồng/kg của đợt 1 vào ngày 12/3, đến thời điểm này mỗi kg gạo ngân sách phải chi thêm 1.100 - 1.470 đồng. Ước tính để mua 182.300 tấn gạo dự trữ quốc gia năm nay, ngân sách sẽ phải tốn thêm khoảng 200 tỉ đồng, gấp 7 lần so với 27,8 tỉ đồng mà 22 cục Dự trữ nhà nước thu tiền bảo lãnh dự thầu của 26 nhà thầu hủy hợp đồng. Trước đó, Tổng cục Dụ trữ nhà nước được giao mua 190.000 tấn gạo. Kết quả mở thầu ngày 12/3 có tổng cộng 28 doanh nghiệp trúng thầu cung cấp gạo dự trữ quốc gia đợt 1 năm 2020 với số lượng 178.000 tấn. Tuy nhiên, đã có 24 doanh nghiệp từ chối kí hợp đồng, với số gạo trúng thầu là 170.300 tấn; 2 doanh nghiệp kí hợp đồng cung cấp một phần số lượng gạo đã trúng thầu là 1.800 tấn; chỉ có 2 doanh nghiệp đã kí hợp đồng cung cấp đủ số lượng gạo trúng thầu là 5.900 tấn.

Nguồn: VITIC