Trong phiên đấu giá mới nhất (diễn ra 2 tuần một lần), chỉ số giá sữa toàn cầu giảm 1,2%, giá bán trung bình là 3.414 USD/ tấn.
Trong phiên đấu giá trước, chỉ số này đã tăng 0,4%.
Giá sữa bột nguyên kem giảm 2,1%, phần lớn do nguồn cung từ bán cầu Bắc tăng mạnh. Nhưng các nhà phân tích cho biết triển vọng giá vẫn khả quan bởi nhu cầu mạnh từ châu Á, đặc biệt từ Trung Quốc. Giá đã tăng trong các phiên đấu giá trước do nguồn cung yếu từ New Zealand, kết hợp với nhu cầu mạnh, đặc biệt từ châu Á.

Nguồn: VITIC/Reuters