Nhưng số liệu sản lượng này giảm nhẹ từ 4,26 triệu tấn trong ước tính đầu tiên cho niên vụ 2019/20 được đưa ra trong tháng 9/2019.
Trong niên vụ mới, khoảng 25,8 triệu tấn củ cải đường dự kiến được phân phối cho các nhà máy đường xử lý, tăng từ 24,64 triệu tấn trong niên vụ trước khi vụ thu hoạch đường của Đức bị hạn hán và nắng nóng nghiêm trọng. Số liệu này đã giảm từ 26,19 triệu tấn củ cải đường được ước tính trong tháng 9/2019.
Hàm lượng đường trung bình trong củ cải đường niên vụ này ước tính ở mức 18,4%, giảm từ 19,3% trong niên vụ trước khi thời tiết nóng tốt cho hàm lượng đường, nhưng tăng từ 18,2% ước tính trong tháng 9/2019.
Trong nhiều năm, Đức là nhà sản xuất đường lớn thứ hai trong EU sau Pháp.
Nguồn: VITIC/Reuters