Nguồn: ICO
Sau hai tháng giảm liên tiếp, chỉ số giá tổng hợp ICO tăng trong tháng 3, trung bình đạt 109,05 cent/ lb, cao hơn 6,9% so với tháng 2. Đây là mức trung bình hàng tháng cao thứ hai trong năm 2019 - 2020.
Nguồn: ICO
Giá cà phê tổng hợp hàng ngày ICO dao động trong khoảng 103,22 - 117,41 UScent/pound từ ngày 17/3 đến ngày 25/3. Những lo ngại về sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng do tháng 3 thường là tháng có hàng tồn kho thấp khi năm trồng trọt tại các quốc gia bắt đầu vào tháng 4, đặc biệt là Brazil đã đẩy giá cao hơn.
Tất cả các chỉ số giá của nhóm cà phê arabica tăng vào tháng 3, trong khi chỉ số giá của nhóm cà phê robusta giảm 0,9% xuống 67,46 UScent/pound.
Chỉ số giá tại Brazil tăng 10% lên 112,87 UScent/pound, tại Clombia tăng 8,6% lên 158,99 UScent/pound và tại các quốc gia khác tăng 9,5% lên 148,33 UScent/pound.
Sự chênh lệch giá giữa Colombia và các nước khác đã thu hẹp vào tháng 3, giảm 2,5% xuống còn 10,66 UScent/pound sau khi tăng gấp đôi trong tháng 2.
Sự không chắc chắn về nguồn cung sẵn có của cà phê arabica đã giữ chỉ số giá của nhóm này ổn định.
Nguồn: ICO
Thị trường cà phê arabica giao sau trên Sàn New York tăng 8,8% lên mức trung bình 116,09 UScent/pound trong tháng 3, trong khi thị trường cà phê robusta giao sau trên Sàn London giảm 2,8% xuống 57,39 UScent/pound.
Do đó, mức chênh lệch giữa cà phê arabica và robusta tăng lên 58,7 UScent/pound, cao hơn 11,03 UScent/pound so với tháng 2.
Dự trữ cà phê arabica trong tháng 3 giảm 6,1% so với tháng trước xuống 2,29 triệu bao.
Độ biến động của chỉ số giá tổng hợp ICO tăng 1,8 điểm phần trăm lên 9,6% trong tháng qua.
Đối với nhóm cà phê arabiaca, biến động của chỉ số giá tại Brazil tăng 2,6 điểm phần trăm lên 13,1%, tại Colombia tăng 2 điểm phần trăm lên 10,5% và tại các quốc gia khác tăng 3,5 điểm phần trăm lên 11,5%.
Biến động của chỉ số giá nhóm cà phê robusta đạt 4,5%, giảm 2,3 điểm phần trăm so tháng 2.

Nguồn: Kinh tế và Tiêu dùng