Trong triển vọng đầy đủ công bố lần đầu tiên đầu tiên trong niên vụ 2019/20 của ISO dự kiến sản lượng toàn cầu giảm 2,35% xuống 171,98 triệu tấn trong khi tiêu thụ tăng 1,34% lên 176,74 triệu tấn.
ISO cho biết trong một bản cập nhật hàng quý “các yếu tố cung cầu cung cấp một số cơ sở cho sự lạc quan thận trọng liên quan tới động lực giá tương lai”.
Sản lượng tại Ấn Độ được thấy giảm 28,3 triệu tấn trong niên vụ 2019/20 so với 33 triệu tấn của niên vụ trước, trong khi sản lượng tại Thái Lan giảm xuống 12,9 triệu tấn từ 14,4 triệu tấn.
ISO lưu ý rằng tăng trưởng tiêu thụ dự kiến thấp hơn mức trung bình 1,8% được thấy cho tới niên vụ 2016/17.
ISO cho biết một phần đáng kể trong sụt giảm mức tăng trưởng tiêu dùng có thể được quy cho tăng trưởng dân số toàn cầu đang chậm lại, nhưng số liệu về mức tiêu thụ bình quân đầu người cũng cho thấy một xu hướng sụt giảm do kết quả ảnh hưởng từ cuộc tranh luận “đường và sức khỏe” và làn sóng bổ sung thuế với các sản phẩm chứa đường.
ISO dự báo niên vụ 2018/19 kết thúc vào cuối tháng này, dư thừa 1,72 triệu tấn đường.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet