Cụ thể, đêm 30 và sáng 31/7, tổng số heo đưa về tiêu thụ tại thành phố là 9.645 con, trong đó trang trại chăn nuôi đeo vòng nhận diện 3.351 con heo, chiếm 35% lượng heo cung ứng cho thành phố. Heo chuyển đến các cơ sở giết mổ chỉ còn 1.991 con (còn 21%) có vòng nhận diện và truy xuất được thông tin. Như vậy, lượng heo có đeo vòng truy xuất được thông tin giảm 14%, chủ yếu do cơ quan thú y tỉnh không kiểm tra, kích hoạt vòng niêm phong xe. Khi heo về đến hệ thống phân phối kênh truyền thống của thành phố, tổng lượng heo cung cấp ngày 31/7 là 8.474/9.645 con, trong đó chỉ có 820 con có đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc, chiếm chỉ còn gần 9% tổng số heo đưa về tiêu thụ tại thành phố.
Tuy nhiên trong đêm 31, sáng 1/8, tổng số heo đưa về tiêu thụ tại thành phố 9.825 con, tăng 180 con so với đêm trước, trong đó các trang trại đeo vòng nhận diện cho 6.774 con heo, chiếm gần 70% lượng heo cung ứng cho thành phố, tăng gấp 2 lần so với ngày trước. Tại các cơ sở giết mổ còn 4.861 con heo có vòng nhận diện, so với ngày hôm trước tăng 244% nhưng so với số lượng heo có đeo vòng từ các trang trại đã giảm 20%, xuống còn 50% tổng lượng heo về thành phố. Theo ông Phương, 20% lượng heo có đeo vòng giảm đi chủ yếu do cơ quan thú y tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre… không thực hiện kiểm tra, kích hoạt vòng niêm phong xe.
 "Tại hệ thống phân phối kênh truyền thống của thành phố, tổng lượng heo cung cấp ngày 1/8 là 8.578 con, trong đó chỉ có 3.614 con heo có đeo vòng nhận diện, có đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc, giảm 13% xuống còn 37% trên tổng số heo đưa về tiêu thụ tại thành phố. Nếu so với ngày hôm 31/7, số lượng heo có thông tin truy xuất đưa về tới hệ thống phân phối truyền thống đã tăng 341%", ông Phương cho biết.
Nguồn: Thế Vĩnh/Báo Công Thương điện tử