Trong báo cáo tháng này, USDA không thay đổi gì với các dự báo cho lượng tồn kho Ngũ cốc Mỹ nhưng nâng dự báo cho tồn kho Ngô và Đậu tương thế giới. Tồn kho Đậu tương tăng lên một lượng đáng kể chủ yếu do sản lượng thu hoạch của Đậu tương Brazil và Argentina. Ngược lại, dù sản lượng Ngô của Brazil và Argentina không tăng nhưng tồn kho Ngô thế giới vẫn tăng nhẹ so tăng trưởng của sản lượng Ngô Nam Phi. Trong khi đó, USDA hạ dự báo tồn kho Lúa mỳ thế giới khi sản lượng Lúa mỳ của Australia sụt giảm do thời tiết xấu.
 

Nguồn: Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV)